banner1

Đình chỉ hoạt động 6 tháng 01 cơ sở kinh doanh phân bón tại huyện Tân Phước, Tiền Giang

Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã xử phạt 01 trường hợp không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật số tiền gần 13 triệu đồng và đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón 6 tháng.

Qua thông tin phản ánh của người dân và căn cứ kết quả thu thập, xác minh thông tin; ngày 21/02/2023, Đội QLTT số 3 đột xuất kiểm tra tại 01 cơ sở vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Kết quả, phát hiện cơ sở này buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho khách hàng nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định.

Sau khi thẩm tra, xác minh thông tin, ngày 23/02/2023 Đội QLTT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh vi phạm về hành vi buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Đội QLTT số 3 hoàn chỉnh hồ sơ trình và ngày 08/3/2023, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh nêu trên với tổng số tiền gần 13 triệu đồng. Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón 06 tháng.

 Nguồn:Tổng cục Quản lý thị trường

Tin tức liên quan: